ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

គណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា់

BOARD OF ARCHITECTS CAMBODIA

អំពី គ.ស.ក

គណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា (Board of Architecture Cambodai) BAC ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ផ្តុំនិងគ្រប់គ្រងស្ថាបត្យករដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈ គុណភាព ស្នាដៃរបស់ស្ថាបត្យករ និងកិត្យានុភាពនៃស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជា រួមចំណែក៖

  • រួមចំណែករៀបចំវិជ្ជាជីវៈ ស្ថាបត្យករឲកាន់តែល្អប្រសើរ ដើម្បីការពារកិត្តយស់និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ថាបត្យករ
  • រួមចំណែកថែករក្សា ការពារ អភិវឌ្ឍស្ដាបត្យកម្មខ្មែរ និងលើកម្ពស់អត្តសញ្ញាណជាតិ
  • ពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនិងគុណភាពបន្ថែមដល់ស្ថាបត្យករដែលប្រកបមុខរបរអាជីវកម្ម ដោយគោរពខ្ជាប់ខ្ជួននូវក្រមសីលធម៍
  • ធានាឲបានការប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ស្ថាបត្យកម្មមានគុណភាព ប្រសិទ្ធ សុវត្ថិភាព និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការការពារ ទេសភាពធ្មជាតិ និងបេតិកភណ្ឌជាតិ
  • ពង្រឹងនិងបើកទូលាយទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាតិ និងអន្តរជាតិ ព្រមទាំងធ្វើសមាហរណកម្មស្ថាបត្យកម្មជាតិចូលក្នុងពិភពលោកនិងក្នុងតំបន់ ជាពិសេសក្នុងសមាគមជាមួយបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន
  • ទទួលស្គាល់ទេពកោសល្យរបស់ស្ថាបត្យករកម្ពុជា ដើម្បីឲមានគោរមងារជាស្ថាបត្យករជាតិ និងអន្តរជាតិ
  • រួមចំណែកក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈស្ថាបត្យកម្ម ដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲសមស្របតាមតម្រូវការសង្គមជាតិ តម្រូវការតំបន់ និងតម្រូវការពិភពលោក
  • លើកទឹកចិត្តស្ថាបត្យករកម្ពុជា ដែលបង្កើតទស្សនៈថ្មីៗ និងស្ថាបត្យកម្ម ដែលមានលក្ខណៈជាអត្តសញ្ញាណជាតិគួបផ្សំ និងលក្ខណៈទំនើប

យោង៖ ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១២១១/១១២៤ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ ស្តីពីការបង្កើតគណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា

ទំនាក់ទំនង
023 999 000 / 012 800 900 / 098 777 888
baccambodia@gmail.com
#275 ផ្លូវព្រះនរោត្តម, ក្រុងភ្នំពេញ មើលបន្ត
បណ្តាញសង្គម
ដៃគូសហការ
មើលទាំងអស់
ចុះបញ្ជី