ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

គណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា់

BOARD OF ARCHITECTS CAMBODIA

ថ្នាក់ដឹកនាំ

​ឯកឧត្តម ឆាយ ឬទ្ធិសែន

អគ្គលេខាធិការ

​ឯកឧត្តម ប៊ិន សម្បត្តិថារ័ត្ន

អគ្គលេខាធិការរង

​ឯកឧត្តម ហង្ស សុតសំភារ

អគ្គលេខាធិការរង

​ឯកឧត្តម ជី ស៊ីថា

អគ្គលេខាធិការរង

​ឯកឧត្តម ញ៉ន ស៊ី

អគ្គលេខាធិការរង

​ឯកឧត្តម​ បេងហុង សុជាតិខេមរ៉ូ

អគ្គលេខាធិការរង

​ឯកឧត្តម ទូស សាភឿន

អគ្គលេខាធិការរង

​ឯកឧត្តម គង់ កុសល

អគ្គលេខាធិការរង

​ឯកឧត្តម លី រស្មី

អគ្គលេខាធិការរង

​ឯកឧត្តម លីម ប៉ូ

អគ្គលេខាធិការរង

​ឯកឧត្តម ជា ច័ន្ទថែបរ៉ាស

អគ្គលេខាធិការរង
ទំនាក់ទំនង
023 999 000 / 012 800 900 / 098 777 888
baccambodia@gmail.com
#275 ផ្លូវព្រះនរោត្តម, ក្រុងភ្នំពេញ មើលបន្ត
បណ្តាញសង្គម
ដៃគូសហការ
មើលទាំងអស់
ចុះបញ្ជី